Voor vragen over historisch schrijven of internet zoeken
Geschiedenis bedrijven als het herschikken van feiten
Hickory's

Bio

Pieke werd in Nijmegen geboren (1951) naast de Dobbelman-zeepfabriek waar haar vader werkte. Na de katholieke Middelbare Meisjes School Mariënbosch, studeerde zij aan de HBO-opleiding Bibliotheek- en Documentatie in Tilburg en in Amsterdam, waar zij sinds 1973 woont. Zij werkt in bibliotheken van het Van Goghmuseum, de Vrije Universiteit en het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, waarbij het accent lag op bibliografisch onderzoek, instructie en bibliotheekautomatisering.

Door haar werk bij het Project Bureau Industrieel Erfgoed (PIE) van Monumentenzorg in Zeist ontdekte zij dat het PIE waardering had voor het werk van amateurhistorici en dit leidde tot haar eerste schrijfopdracht: Zeep in Nijmegen : honderd jaar Dobbelman in Bottendaal. Haar interesse in geschiedenis is dan opnieuw aangewakkerd: geschiedenis bedrijven als het herschikken van feiten, dat tot een andere optiek kan leiden op zaken die niet eerder belicht of de moeite van het herbelichten waard zijn. Zij zoekt betrokkenheid tot het onderwerp en werkt ook met oral history (interviews of egodocumenten) om de verhalen persoonlijker te maken.

Haar collectie plastic serviesgoed was de basis voor een uitgebreid onderzoek naar de vroege geschiedenis van de Nederlandse kunststofbranche en resulteerde in het artikel Plastic voorwerpen in het huishouden in Erfgoed van Industrie en techniek (1996). In samenwerking met de Stichting Historie der Techniek in het TIN20-project, het zevendelig standaard werk over Techniek in Nederland in de twintigste eeuw ontstond 70 jaar plastics bij Van Niftrik. Over kunststoffen schreef zij daarna verschillende artikelen en boeken.

Professioneel houdt Pieke zich bezig met zoekstrategie op Internet. In 1997 ontwikkelde zij een cursus Effectief Internetgebruik, gebaseerd op haar artikelen over zoekstrategie uit het IDG-blad Net Magazine. Sinds 2000 werkt zij als informatiespecialist bij de Amsterdam School of Real Estate, vastgoedkennis.nl