Voor vragen over historisch schrijven of internet zoeken
Geschiedenis bedrijven als het herschikken van feiten
Hickory's

Nijmegen en Indisch Nijmegen

Zeep in Nijmegen; een kleine bedrijfsgeschiedenis van de Dobbelman zeepfabriek, uitgave Projectburo Industrieel Erfgoed/Monumentenzorg (PIE), Zeist, 1995
Bandoeng aan de Waal*; Indische Nijmegenaren, uitg. Roelants Nijmegen, 2000
Pasar Malam Besar-voordracht over de militair kartograaf linnemannn, 2003

*Nijmegen heeft meer banden met Indië dan bekend is en dan beschreven zijn. Tegenwoordig wonen er zo'n vijfduizend mensen met een Indische achtergrond, nakomelingen van kolonialen en andere Indischgasten en ook van de repatrianten van na 1945. Enkele illustere Indische Nijmegenaren (schrijver Tjalie Robinson en schilder Jan Toorop) komen in het boek voor. Van verschillende bevolkingsgroepen: koloniale militairen (De kartograaf linnemann), ondernemers, religieuzen en onderwijzers zijn levensverhalen geschetst.