Voor vragen over historisch schrijven of internet zoeken
Geschiedenis bedrijven als het herschikken van feiten
Hickory's

Zoekstrategie Internet

Informatie in bedrijf: werkboek voor succesvol informatiebeheer; tekstbijdrage. Uitg. Cramwinckel, 2003
Informatiespecialisten en het Internet, artikel in Aspecten, uitgave CIS (Corporate Intell. Soc.), 1999
Effectief Internetgebruik, Informatie zoeken op WWW, boek bij de cursus Zoekstrategie, 1997 (herziene druk 2000)

Professioneel houdt Pieke H. zich bezig met informatiezoeken, ook op het Internet. In 1997 ontwikkelde zij een cursus over effectief Internetgebruik, met een cursusboek waarin zes eerder verschenen artikelen over zoekstrategie uit het IDG-blad Net Magazine zijn verwerkt.

Sinds 2000 werkt zij als informatiemanager bij het Vastgoedinformatiecentrum van School of Real Estate, Amsterdam